Řešení uprchlické krize v Baltském moři

Publikováno: 7. 06. 2015

uprchliciÚspěchy našeho potápěčského týmu v oblasti záchranných prací (viz zpráva z minulé akce v Německu) nezůstaly skryty zahraničnímu tisku. Proto jsme nebyli překvapeni, když se nám ozvali lidé z EIO (European Immigration Office) – což je instituce zřízena Evropskou Komisí, jejímž cílem je vyřešit otázku uprchlictví v Evropě a požádali nás o konzultace a provedení testů v novém plánu EK -vysídlení původních Evropanů z Evropy do Afriky.

 

Tento projekt je zatím v začátcích, přestože určité dílčí úspěchy již zaznamenal. Jeho cílem je solidárně vyřešit problémy třetího světa tak, že ve fázi jedna, která právě probíhá, přesuneme polovinu obyvatelstva z Afriky do Evropy. Ve fázi dvě, která se nyní připravuje, pak přesuneme polovinu původních obyvatel Evropy do Afriky. Díky tomuto řešení nastane ve světě řád a harmonie, protože všichni budou mít stejné množství problémů a zmizí tak třídní napětí, které bylo od samotného počátku dějin lidstva příčinou konfliktů a válek na celém světě.

Tento plán vychází z pokrokových myšlenek Karla Marxe a Bedřicha Engelse vyjádřených v jejich stěžejním díle Chudoba a třídní boj. V minulosti se toto řešení příliš neosvědčilo, ale EK předpokládá, že to bylo díky slabé důslednosti při jeho prosazování. Nestačí totiž přesídlit pár desítek nebo stovek tisíc lidí, tuto myšlenku  je zapotřebí uplatnit v celosvětovém měřítku na celé civilizace.

EIO spolu s EK předpokládá, že ve fázi dvě mohou nastat určité komplikace a to především odpor některých obyvatel Evropy dobrovolně Evropu opustit. Takový odpor, především pak ulpívání na tradičních evropských hodnotách a kořenech pak může tento smělý projekt brzdit.

A s touto výzvou se EIO a EK obrátily na náš tým. Pokusit se najít cestu, jak nepřizpůsobivé Evropany přes jejich nepochopení těchto pokrokových myšlenek a sociálně inženýrských postupů z Evropy odvézt. Po přezkoumání všech materiálů o fázi jedna, jsme se rozhodli pro cestu po moři.

mapa

 

 

 

 

 

 

Obr. fáze jedna

S touto cestou mají Evropané již své zkušenost a osvědčila se. Námořní doprava je levná a umožňuje přepravit velké množství lidí.  V případě plánovaných technických problémů plavidla u afrických břehů pak umožňuje humanisticky bez zbytečných námitek zdůvodnit přesídlení do Afriky. Stačí jen oprášit model cestovních kanceláří slibujících pěkný zahraniční výlet použitý pro přesun uprchlíků ve fázi jedna.

Zde však nastal první problém, který jsme museli vyřešit. V případě použití Středozemního moře jako oboustranné transportní cesty by mohl nastat na moři logistický zmatek. Po zralé úvaze jsme se tedy rozhodli k vysídlení Evropanů doporučit Baltské moře. Toto řešení má celou řadu výhod:

a)      stejně jako na severu Afriky rybolov v Baltském moři upadá a je zde velké množství nevyužitých levných rybářských lodí

IMAG0943

 

 

 

 

 

 

Obr. nevyužité polské rybářské lodě v Baltském moři

 

b)      Baltské moře je studené, což eliminuje možnost opuštění lodi nespokojenými Evropany před dosažením cílové oblasti

c)       Polsko dlouhodobě patří ke starým evropským kverulantům

Po odsouhlasení této cesty s EK jsme vyrazili na Balt a pokusili jsme se vyřešit další problémy.  Jako stěžejní jsme definovali tři otázky:  1) Jak zajistit příznivé přijetí evropských obyvatel v Africe? 2) Jak splynout s místním obyvatelstvem? 3) Jak přežít útrapy dlouhé cesty?

První otázka – jak zajistit příznivé přijetí evropských obyvatel nám dlouho nedávala spát. Z minulých výzkumů jsme již věděli, že především Arabové jsou dosti xenofobní …… a nepodporují ani stavbu kostelů na svém území. Proto jsme museli vyřešit problém, jak jejich přirozenou nedůvěřivost k demokracii, svobodě pohlaví, svobodě slova, atd. překonat. Řešení jsme nakonec našli, stačilo se pořádně zamyslet. Evropa je tak tolerantní, že by nám netolerance jiných neměla vadit. Nejde tedy o to propagovat své hodnoty, ale přizpůsobit se hodnotám ostatních.  Testovali jsme tedy, jestli cca týdenní plavba stačí k přisvojení si lokálních hodnot.

IMAG0926

 

 

 

 

 

 

Obr. pan H. po týdnu na lodi

Slečna K. se pustila do testu, zda by se mohla stát součástí místních týmů sebevražedných útočnic. Proto celý týden nesundala bomby ze zad a pohybovala se po palubě jen zahalená v černém.

20150516_183453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. slečna K

Naopak pan P. se pokusil osvojit si strategii zapůsobení na ženskou část obyvatelstva Afriky , což je ověřená metoda vypracovaná především mladými egyptskými divemastery vůči nezkušeným evropským turistkám.

20150516_163808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. pan P.

Konečně pan V. testoval především to, jak narušit evropskou pachovou stopu. Jeho výzkumy však beze zbytku prokázaly, že týdenní pobyt v nákladovém prostoru rybářské bárky a pravidelné potírání směsí kapusty, kysaného zelí a česneku umožňují beze zbytku splynout s africkým prostředím.

IMAG0923

 

 

 

 

 

 

Obr. pan V. vyndavá z nepromokavého vaku směs zelí, česneku a kapusty, při těchto pokusech byl na palubě sám

IMG_3202

 

 

 

 

 

 

 

Obr. týdenní pobyt v podpalubí byl krušný

IMG_3242

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vyhození žen přes palubu po dvou hodinách bez jídla se ukázalo jako správná metoda pro zvýšení šance na přežití zbytku výpravy

IMG_3236

 

 

 

 

 

 

 

Obr. po týdnu na moři jsme spozorovali letadlo Somálských ozbrojených sil

IMG_3199

 

 

 

 

 

 

 

Obr. několik hodin poté nás zachránilo vojenské plavidlo Somálského válečného námořnictva

IMG_3187

 

 

 

 

 

 

 

Obr. po vylodění na pobřeží Sýrie jsme se rychle přesunuli do Saudské Arábie – díky vysokým sociálním dávkám oblíbené cílové destinace evropských uprchlíků

 

Další otázka, kterou jsme potřebovali vyřešit, byla jak přežít útrapy dlouhé cesty. Po testech v restauraci Kutter na polském Helu jsme nakonec dospěli k jednomyslnému závěru, že ten, kdo našetří 3000 usd na cestu (předpokládané náklady na cestu jednoho Evropana do Afriky) by neměl mít problémy s našetřením nezbytné finanční částky na svačinu pro týdenní výpravu na lodi.

IMAG0932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. testy provedené v restauraci Kutter

Vyřešením těchto třech stěžejních otázek se nám podařilo smělý plán EK posunout  vpřed směrem k jeho realizaci, čímž jsme EK pomohli vytáhnout závažný trn z paty. Za tyto služby získali slečna K. a pan P. za prokázanou obětavost Junkerův odznak odznak 2. třídy a pan V. jako vedoucí výpravy dokonce Junkerův odznak 1. třídy s pochvalou před nastoupeným evropským parlamentem.

20150516_164201

 

 

 

 

 

 

 

Obr. ti , kdo z celé skupiny přežili po poprovedení  náročných testů a výzkumů