Test pro ověření znalostí určený technickým potápěčům

Publikováno: 20. 08. 2015

 

image-48969d8c764e13782bd475eee621d962480c7ef7bc021eb8fdfad9c714187c4d-VPo nedávných krizových situacích diskutovaných mezi  potápěčskou komunitou  jsem byl požádán, abych se k tomuto fenoménu vyjádřil i já. Nejdříve jsem se tomu bránil, neboť je v ČR velmi málo potápěčů, kteří jsou schopni mou hlubší analýzu příčin vzniku krizových situací pod vodou vůbec pochopit natož je dokonce přetavit ve změnu svých potápěčských návyků, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl vytvořit krátký přehledný  test, který všem potápěčům umožní ověřit si, jak na tom jsou se svými znalostmi a schopností vyrovnat se s neočekávanými situacemi pod vodou.

Zde tento krátký a praktický test předkládám:

 

1)      Paní Ž. se dvěma přáteli se chystá provést rutinní ponor se vzduchem do 70m. Kolik potápěčů se vynoří?

 

a)      jeden, maximálně dva

b)      vynoří se tři, ale ještě po týdnu se budou klepat hrůzou

c)       tři, ale havarijně

 

2)      Kouření  je pro potápěče:

 

a)      škodlivé

b)      vhodná forma relaxace při povrchovém intervalu

c)       vhodný doplněk pro bližší seznámení s působením DCS na organismus potápěče

 

3)      Výstupové lano slouží k?

 

a)      provedení efektivního a bezpečného výstupu z hloubky

b)      je to neznámý fenomén, který znervózňuje zkušené potápěče

c)      nevím

image-417646ddd7b66044c12976c13dd6540f3bd1690c50c814587e00478e7d9dccea-V

 

 

 

 

 

 

 

 

4)      Slečna P. se dozví o ponoru pana D. se vzduchem do 70m, jak zareaguje?

 

a)      přátelsky mu připomene všechna rizika spojená s používáním vzduchu v těchto hloubkách

b)      vynadá mu a řekne mu, že se s ním už nebude potápět

c)      oboje a při příští příležitosti to zkusí sama

 

5)      Pan V. zdůrazní potřebu naprosté kontroly vztlaku v technickém potápění. Co udělají kurzanti?

 

a)      věnují veškeré své úsilí nácviku této dovednosti

b)      najdou si jiného instruktora

c)      nic

 

6)      Analýza dýchacích plynů v lahvích je:

 

a)      další z nesmyslných procedur propagovaných PADI potápěči

b)      postup, který se provádí jednou do roka při servisu automatik

c)      nevím, při ponoru se koncentruji jen na plán ponoru

 

7)      Plán ponoru je:

 

a)      fenomén zmiňovaný v potápěských manuálech, jehož existence nebyla dosud zcela prokázána

b)      soukromý názor každého potápěče v týmu na průběh ponoru

c)      nevím

 

8)      Slečna K. se slečnou P. provádí NTMx ponor do 60m, kdo plánuje dekompresi?

 

a)      pan Zajíček

b)      pan V

c)      nikdo

 

9)      Maximální přípustná hloubka pro ponory se vzduchem je:

 

a)      nebyla přesně stanovena, závisí  spíše na velikostí lahví než na chemickém složení dýchací směsi

b)      200m

c)      300m

 

10)   Co je to servis automatik?

 

a)      nekalý způsob jak  se potápěčské prodejny živí mimo hlavní potápěčskou sezónu

b)      metoda, jak dostat automatiky do cajku, když upadne hadice s manometrem

c)      postup, který by měla dodržovat alespoň jedna osoba v týmu

 

11)   Výpočet dekomprese z hlavy je:

 

a)      metoda,jak být schopen rychle ověřit délku a hloubku dekompresních zastávek

b)      zbabělost

c)      metoda propagovaná v 90. letech 20.století, později nahrazena intuicí

 

12)   Kolik dekompresních počítačů by měl mít technický potápěč?

 

a)      dva, alespoň jeden by měl být funkční

b)      jeden

c)      jeden funkční v týmu

image-919425444e63931b6fa4abd98ad943e14bee0f373f90bc095a318fa60ff7bcd5-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi posílejte na adresu Roman.Virt@seznam.cz