Hledání hrobky hraběte Drákuly v János Molnár

Publikováno: 28. 01. 2016

Drakula1Příběh hraběte Drákuly je dobře známý. Někteří lidé se domnívají, že je to jen stará legenda, ale je to skutečný příběh.

Kníže Vlad III. byl vládcem Transylvánie –  malé země, která ležela v těsném sousedství obrovské Osmanské říše. Transylvánie se po dlouhá staletí bránila před nájezdy muslimů a musela platil Turkům vysoké daně za vrtkavý mír.

Sám kníže Vlad III. byl  jako malý chlapec rukojmím na dvoře tureckého sultána. Po návratu do Transylvánie Vlad pohřbil minulost a ujal se vlády. Když ale sultán Mehmed poručil poslat mu tisíc mladých chlapců pro svou armádu vzepřel se. Věděl, že se jeho malá země nemůže postavit Osmanské říši, a proto požádal o pomoc démony z dávných věků. Aby získal sílu ochránit své blízké, prodal svou duši ďáblu a stal se tak první vampýrem. Přemohl tureckého sultána a vrátil se do temnot. Říká se, že odpočívá v podzemním labyrintu hradu Teméšvár.  Tolik praví historické prameny a legendy.

dracula castle

 

 

 

 

 

 

obr. hrad Teméšvár v transylvánských horách

Celá pravda je však ještě složitější. Říká se, že Vlad se probudí, až přijdou zlé časy. Mezitím uplynula staletí, měnily se hranice států i politická zřízení, ale kníže Vlad na svůj slib nezapomněl. Když se v roce 2011 objevila první migrační vlna, nikdo si ještě neuvědomoval, jak to pro Evropu vážné. V roce 2013 si však maďarští politici začali uvědomovat skutečnou realitu a proto na tajném zasedání maďarského parlamentu v srpnu 2013 maďarský premiér Viktor Orbán inicioval hlasování probudit knížete Vlada. Jeho návrh byl jednomyslně přijat.

hungarian_parliament

 

 

 

 

 

obr. maďarský parlament

Objevil se však problém. Maďarské bezpečnostní složky prohledali podzemní kobky hradu Témešvár a hrobka hraběte Drakuly nebyla nalezena. Usilovná práce profesora dějepisu Laszlo Géce z university v Gyoru však vedla k důležitým zjištěním. Tělo hraběte Drakuly pravděpodobně nespočívá v Temešváru, ale v samém srdci Maďarska v Budapešti a to v podzemním systému Molnár János. Byla tedy vytvořena krycí historka o nehodě potápěče v této jeskyni, systém byl na několik let uzavřen a probíhalo zde hledání hrobky knížete Vláda. Vedoucím průzkumu podzemních prostor v zaplavené jeskyni byli jmenováni Peter Fekete, předseda maďarské speleopotápěčské asociace HUA a jeho bratranec Laszlo Fekete.

102_4910

 

 

 

 

 

 

 

obr: Peter Fekete – předseda maďarské speleopotápěčské asoviace HUA

102_4911

 

 

 

 

 

 

 

obr: jeho mladý bratranec Laszlo

Po letech strávených v zatopených jeskyních ale i odhodlání tak vytrvalých badatelů polevilo a na pomoc v rámci EU vzájemné pomoci byla pozvána naše potápěčská skupina.

102_4931

 

 

 

 

 

 

 

obr: část naší zkušené potápěčské skupiny

 

Hned po příjezdu nám bylo jasné, jaká je aktuální situace operace Drakula. Peter a Laszlo byli notně unavení. Tisíce hodin strávených pod vodou si vybraly svou daň. Teprve po několika litrech piva z nich spadla únava a rozpovídali se.

102_4898

 

 

 

 

 

 

 

obr: dlouhý pobyt pod zemí zatěžuje nervovou soustavu potápěčů, proto je doporučena zvýšená konzumace čokolády

To, co nám řekli zde nemůžu napsat, neboť to podléhá naprostému utajení, ale zdálo se, že po letech výzkumu se blížili k cíli. V hloubce 78m nalezli vápencový sarkofág, ve kterém se možná nachází tělo kníže Vlada.V průběhu dalších dní jsme společně usilovně pracovali na vyzdvižení sarkofágu. Celou operaci koplikoval fakt, že tělo knížete vláda bylo po staletích strávených v hloubce téměř 80 metrů kompletně saturováno všemi plyny a rychlé vyzdvižení sarkofágu na hladinu by mohlo vést k dekompresní nemoci Vlada. Je sice známo, že vampýři jsou odolní téměř vůči všemu kromě stříbra, ale nikdo nikdy vědecky nezkoumal odolnost vampýrů vůči DCS.

sarkofag

 

 

 

 

 

 

 

obr: nalezený sarkofág knížete Vlada

102_4915

 

 

 

 

 

 

 

obr: zařízení vyvinuté maďarskou armádou na obranu proti vampýrům

 

S Laszlem a Peterem jsme tedy začali pracovat na vygenerování desaturační křivky a procedur pro hraběte Drakulu. Nebylo však možné tyto postupy nikde odzkoušet, protože ze známých savců se stavbou těla nejvíce vampýrům podobá pouze Helena Vondráčková a ta s námi odmítla na výzkumu pracovat. Museli jsme tedy postupovat metodou pokus a omyl. Sarkofág byl umístěn do hyperbarické komory a zahájili jsme proces desaturace. Celý postup bude trvat asi dva měsíce, proto do Budapešti opět vyrazíme koncem února a budeme dále informovat o tom, jak práce na probuzení Vláda pokračují.

barokomora

 

 

 

 

 

 

obr: barokomora, kam byl sarkofág umístěn

 

V práci badatelů není jiné odměny než dosažení cíle výzkumu, ale chtěli bychom se svámi podělit o slova díků maďarského premiéra Viktora Orbána, který celou operaci spolu s maďarským parlamentem sleduje:

„A portálkeresővel a portálon található anyagok között kereshet. Alapesetben a Lapcsalád minden elemében keres, de ezt szűkítheti is lapcsaládonként a lenyíló menüben. De kereshet részletesen is dátumra, pontos szóra, kifejezésre, ha a fekete nyíllal „kinyitja“ a részletes keresőt.“

zde několik fotografií, které dokumentují činnost naší skupiny v Maďarsku.

102_4917

 

 

 

 

 

 

 

obr: členem hloubkového týmu se člověk musí stát díky svým schopnostem, úplatky nestačí!

 

Zajda3

Petra3

Hung

Dan5Dan

Dan2