Kurzy potápění

Přehled sportovních a technických kurzů IANTD


Open Water Diver

Kurz Open Water Diver je úvodem do přístrojového potápění. Tento kurz se skládá ze třech částí. V teoretické části se účastnící seznamují s potápěčskou výstrojí, fyzikou a fyziologií pro potápěče, plánováním ponorů a řešením krizových situací pod vodou. Po té následuje výcvik v uzavřené vodě – v bazénu. Zde se studenti učí ovládat potápěčskou výstroj a trénují základní potápěčské dovednosti. Třetí část probíhá ve volné vodě – obsahuje minimálně 4 ponory. Kurz OWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 20 metrů.

 

↑ nahoru

Advanced Open Water Diver

Kurz Advanced Open Water Diver je určen certifikovaným Open Water Diverům. Je to kurz pokročilého potápění, který zásadním způsobem rozšiřuje znalosti a dovednosti potápěčů v takových oblastech, jako jsou efektivní pohyb pod vodou, potápění do větších hloubek, podvodní navigace, potápění v suchém obleku, potápění z lodi, noční potápění, potápění ve vlnách a v proudech, atp. Kurz AOWD kvalifikuje potápěče k ponorům do hloubky 30 metrů.

 

↑ nahoru

EANx diver

Kurz potápění s nitroxem EANx diver dává certifikovaným potápěčům možnost rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností při potápění s nitroxem (vzduch obohacený kyslíkem) v rozmezí obsahu kyslíku 21 % – 40 %. Díky znalostem získaným v kurzu mohou potápěči plně využít výhody směsí obohacených kyslíkem – snížit dekompresní zátěž organismu, prodloužit časy na dně, zkrátit nutné povrchové intervaly, atd.

↑ nahoru

Rescue Diver

Rescue Diver – potápěč záchranář je kurz určený pokročilejším potápěčům. Nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti vodního záchranářství, řešení krizových situací a poskytování první pomoci při potápění. Obvykle je vyučován spolu s kurzy Diver first AID – první pomoc při potápění a Oxygen provider – první pomoc s použitím kyslíku. Znalosti získané v průběhu tohoto kurzu podstatným způsobem zvyšují bezpečnost při potápění.

 

↑ nahoru

Deep Diver

Kurz Deep Diver nabízí kvalifikovaný výcvik těm potápěčům, kteří se chtějí bezpečně potápět až do hloubek 40 metrů, a to i v náročných podmínkách. V tomto kurzu se potápěči seznamují s možnými riziky hloubkového potápění – získávají hlubší znalosti v takových oblastech jako jsou fyziologie, dekompresní problematika, konfigurace výstroje pro hloubkové potápění, techniky pohybu pod vodou, atd. Kurz Deep diver je úvodem do dekompresního potápění.

↑ nahoru

Advanced EANx

Kurz Advanced EANx je vstupem do technického potápění. Je určen potápěčům, kteří chtějí prodloužit své časy na dně při ponorech do hloubek kolem 40 metrů a následně provádět efektivní dekompresi. Tento kurz zásadně rozšiřuje vědomosti účastníků v takových oblastech jako jsou konfigurace výstroje, plánování dekompresních ponorů, hospodaření s plynem, fyziologie působení kyslíku a dalších plynů na organismus potápěče, atp. V kurzu AEANx používáme ve fázi na dně nitrox EAN21 až EAN40 a při dekompresi EAN50 až čistý kyslík.

↑ nahoru

Divemaster

Divemaster je prvním profesionálním potápěčským stupněm. Tento kurz opravňuje absolventy k práci v potápěčských školách a základnách – jako asistent instruktora nebo potápěčský průvodce.

↑ nahoru

NTMx diver

Kurz NTMx diver– normooxic trimix diver je určen zkušeným potápěčům, kteří se chtějí bezpečně potápět do hloubek přesahujících 40 m. Kromě důkladných znalostí o působení různých plynů na organismus potápěče a plánování náročných dekompresních ponorů je v tomto kurzu kladen velký důraz na nácvik různých technik pohybu pod vodou a řešení krizových situací při hloubkovém potápění.

↑ nahoru

TMX diver

Kurz TMX diver – trimix potápěč je určen potápěčům, kteří chtějí dále posouvat své limity. Znalosti a dovednosti získané v tomto kurzu jsou dostatečné k provádění náročných ponorů až do hloubky 100 metrů.

↑ nahoru

Wreck diver

Kurz Wreck diver – vrakový potápěč je určen potápěčům, kteří se chtějí stát vrakovými potápěči. V rámci tohoto kurzu potápěči nacvičují specifické techniky vrakového potápění.


 

↑ nahoru

Technical wreck diver

Kurz Technical wreck diver – technický vrakový potápěč je určen potápěčům, kteří se chtějí zabývat náročným vrakovým potápěním. Kromě teoretických znalostí o vyhledávání, identifikaci vraků, atp. tento kurz obsahuje především nácvik specifických vrakových technik – průnik do vraků, mapování vraků, pohyb po a ve vraku v náročných podmínkách, atp.

↑ nahoru

Ice diver

Ice diver – potápěč pod ledem je kurz pro ty, kdo se chtějí naučit bezpečně potápět pod ledem.

↑ nahoru

Cave diver

Cave diver – je kurz určený těm, kdo se chtějí naučit základy potápění v jeskyních.

 

↑ nahoru

Instruktor sportovního potápění

Kurz Instruktor sportovního potápění je určen potápěčům, kteří se chtějí věnovat výcviku OWD a AOWD potápěčů.

↑ nahoru

AEANx instruktor

Kurz AEANx instruktor je určen těm, kdo chtějí vyučovat kompletní škálu IANTD kurzů, tedy od úrovně OWD až po úroveň AEANx a divemastera.

↑ nahoru